Na tej stronie przedstawiam swoją twórczość. Prezentuję wykonane przeze mnie akwarele, obrazy olejne, kolaże, grafiki oraz fotografię przyrodniczą.

O twórcy: Grażyna Blecharczyk /z domu: Jakimiuk/, to artystka średniego pokolenia. Ukończyła studia plastyczne w Instytucie Sztuki przy Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Dyplom uzyskała w pracowni malarskiej profesora Lucjana Orzecha. Jest też absolwentką tej samej uczelni na Wydziale Geografii. Posiada dyplom podstawowego Eksperymentalnego Studium Muzycznego w klasie fortepianu.

Twórczość plastyczna to jej pasja, sposób na zdystansowanie się. Na co dzień pracuje w szkole podstawowej – dużo satysfakcji daje jej przekazywanie wiedzy, doświadczenia kolejnemu pokoleniu.

Artystka brała udział i zdobywała wyróżnienia w bardzo wielu wystawach indywidualnych, zbiorowych, m. in. w Krakowie, Rzeszowie, Czchowie, Skawinie/ wystawy indywidualne wielu kameralnych miejscach miasta , np. Camera Cafe, a także w Pałacyku Sokół, Galerii Solvay…/.

Jest też częstą i wyróżnianą, uczestniczką cyklicznego Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Pedagogów Plastyki w BWA , w Rzeszowie.

Jej twórczość artystyczna jest różnorodna, czasem trochę eksperymentalna /np. collage, grafika/, kiedy indziej bardziej realistyczna z odwołaniem się do dawnych czasów, z pierwiastkiem baśniowości, przerysowaniem elementów przyrody..

Lubi fotografować zwierzęta w ich naturalnym środowisku. Prawie wszystkie prace akwarelowe, gwasze lub olejne szkicuje w plenerze, chcąc potem przenieść do swoich prac , klimat, nastrój danego miejsca, charakterystykę postaci.

Jest mamą dwóch synów, babcią dwojga wnucząt. Jej dziadkiem jest Wsiewołod Jakimiuk , znany konstruktor samolotów w okresie przed i po II wojnie światowej.

Artystka zaprasza do przejrzenia jej twórczości i zachęca do refleksji.